Кандидатмагистърската кампания във ФМИ за 2017/2018 г. ще се проведе на два етапа:

  • Онлайн - регистрация и попълване на молба за кандидатстване, 24 юли - 4 септември 2017
  • Допускане до класиране, на място, каб. 220, отдел "Студенти", ФМИ - от 24 юли до 28 юли 2017 г., приемно време - 9:30 – 12:00 и 13:30 – 16:30 или - от 21 август до 4 септември 2017 г., приемно време - 9:30 – 12:00 и 13:00 – 16:30
  • Състезателни изпити, 12 септември 2017. Графикът за провеждането им ще бъде публикуван допълнително преди изпита.